0 items
Value: 0 zł

  jubiler.sklep.pl - wersja PL  Jewellery shop - EN version Jewellery shop - Catalog » Conditions of Use

New products | Opinie | Contact  | Login   

 
Advanced Search
Gold - 14k (132)

White gold - 14k (7)

Gold made to order (281)

 (1)

Beads - Necklaces (31)

Silver - 0,925 (305)

Amber - Silver 0,925 (136)

Gifts, Packets, coupons (7)

Promotion (33)

Conditions of Use
Shipping & Returns
Payment cards
Contact Us
Ask us
[english, polish]
sklep@jubiler.sklep.pl
Bank account:
56 1020 1491 0000 4302 0035 9513
Bank PKO BP
Mariusz Henschke
Chojnice 89-600 ul. Gimnazjalna 3
White gold jewelry, Gold silver jewelry, Amber, - Platnosci.pl

Polityka RODO


Regulamin sklepu internetowego pod katem rozporzadzenia o ochronie danych osobowychObowiazek informacyjny


1. Kazdej osobie, której dane dotycza, przysluguje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)Informacja dla klientów


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sklep "Jubiler" Mariusz Henschke ul. Gimnazjalna 389-600 Chojnice


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu zwiazanym z realizacja umowy/zamówienia.


3. Inspektorem ochrony danych w jubiler.sklep.pl jest Sklep "Jubiler" Mariusz Henschke e mail: sklep@jubiler.sklep.pl


4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowia: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

- osoba, której dane dotycza wyrazila zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wiekszej liczbieokreslonych celów;

- przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze;

- przetwarzanie jest niezbedne do ochrony zywotnych interesów osoby, której dane dotycza, lub innej osoby fizycznej;


5. Pani/Pana dane moga byc udostepnione innym podmiotom upowaznionym na podstawie przepisów prawa.


6. Odbiorcami Pani/Pana danych moga byc partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoznicy, kurierzy, firmy drukujace korespondencje lub obslugujace korespondencje otrzymywana od klientów, firmy archiwizujace dokumenty, firmy wspólpracujace z Sklep "Jubiler" Mariusz Henschke w celu rozpatrywania reklamacji (producenci i dostawcy).


7. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wypelnienia obowiazku prawnego Administratora wynikajacego z przepisów prawa badz gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrebnej zgody beda przechowywane do czasu jej odwolania.


8. Sklep "Jubiler" Mariusz Henschke nie bedzie przekazywac Pani/Pana danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.


9. Posiada Pan/Pani prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych dotyczacych osoby, której dane dotycza, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych i prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie (bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem)


10. Gdy uzna Pan/Pani, iz Sklep "Jubiler" Mariusz Henschke jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszajacy przepisy ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych


11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiazujacych przepisów ustaw i rozporzadzen dotyczacych postepowania ustawowego jest obowiazkowe, w pozostalym jest dobrowolne.


12. Pani/Pana dane nie beda podlegaly przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

  Friday 22nd November 2019  

   164 246 772 requests since Wednesday 01 December, 2004